Vytlačiť
Názov: Logistika v kontexte celoeurópskeho vývoja
Autor: doc. Ing. Marián Šulgan, PhD. – Ing. Jarmila Sosedová, PhD.
Zdroj: strana v publikácii: Strojárstvo/Strojírenství, str. 52-53
Vydavateľ: MEDIA/ST, s. r. o. Žilina
ISSN: 1335-2938
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá smerovaním logistiky v EÚ a vzdelávacími programami EÚ v rámci Európskej logistickej asociácie.
Kľúčové slová: Logistika, Európska logistická asociácia.
Spracoval: doc. Ing. Marián Šulgan, PhD., KCMD, ŽU
Zaradené: október 2003