Vytlačiť
Názov: Logistika a globalizačné trendy
Autor: prof. Ing. Jozef Královenský, PhD. – doc. Ing. Marián Šulgan, PhD.
Zdroj: strana v publikácii: Strojárstvo/Strojírenství, str. 52-53
Vydavateľ: MEDIA/ST, s. r. o. Žilina
ISSN: 1335-2938
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá globalizačnými trendami v logistike, filozofiou distribúcie, intenzifikačnými faktormi a kvalitou prepravy.
Kľúčové slová: Logistika, globalizácia, distribúcia, kvalita.
Spracoval: doc. Ing. Marián Šulgan, PhD., KCMD, ŽU
Zaradené: október 2003