Vytlačiť
Názov: Hlavné rysy logistiky a členenie logistických systémov
Autor: prof. Ing. Jozef Královenský, PhD. – doc. Ing. Marián Šulgan, PhD.
Zdroj: strana v publikácii: Strojárstvo/Strojírenství, str. 38-39
Vydavateľ: MEDIA/ST, s. r. o. Žilina
ISSN: 1335-2938
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá členením logistických systémov, približuje druhy podnikovej logistiky, oboznamuje s výrobnou, obstarávacou, distribučnou a obchodnou logistikou.
Kľúčové slová: Logistický systém, podniková logistika, výrobná logistika, obstarávacia logistika, distribučná logistika, obchodná logistika
Spracoval: doc. Ing. Marián Šulgan, PhD., KCMD, ŽU
Zaradené: október 2003