Vytlačiť
Názov: Subdodávateľský a zákaznícky sourcing a výskyt porúch vo firemných vnútorných a vonkajších logistických tokoch
Author: Göran Svensson
Zdroj: Supply Chain Management: An International Journal, 2003 Ročník: 8 Čislo: 1 Strany: 41 – 56, Publisher: Emerald
ISSN: 1359-8546
Jazyk: anglický
Anotácia: Tento výskum je založený na mailovom prieskume vo švédskom automobilovom priemysle. Z prieskumu vyplynulo že subdodávateľský a zákaznícky sourcing vo firemných vnútorných a vonkajších logistických tokoch sa líšia. Okrem toho, nie je žiadne spojenie medzi subdodávateľským a zákazníckym sourcingom vo firemných vnútorných a vonkajších logistických tokoch. Avšak, je čiastočná súvislosť medzi subdodávateľským a zákazníckym sourcingom, a vo výskyte kvantitatívnych a kvalitatívnych porúch vo firemných vnútorných a vonkajších logistických tokoch.
Kľúčové slová: Sourcing; Subcontracting; Customers; Supply-Chain Management; Inbound Logistics; Outbound Logistics
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií FRI ŽU
Zaradené: október 2003