Vytlačiť
Názov: Úvahy o metódach řízení zásob v dodavatelskem řetezci
Autor: Ing. Jiří Kubát, CSc.
Zdroj: Logistika 7-8/2002, str. 14
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Autor definuje pohľady na rôzne hľadiska SCM (riadenia dodávateľského reťazca). Konkretizuje jednotlivé kroky v dodavateľskom reťazci, slabé miesta.
Kľúčové slová: KANBAN, dodávateľský reťazec, zásobovací reťazec, informačný tok, zásoba
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Katedra ekonomiky FPEDaS ŽU
Zaradené: október 2003