Vytlačiť
Názov: Informační deformace v SCM
Autor: doc. Ing. Antonín Stehlík, CSc.
Zdroj: Logistika 2/2003, str. 17
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Autor definuje príčiny rastúceho záujmu o Supply Chain Management.
Kľúčové slová: Supply Chain Management, zákazník, logistické toky, spokojnosť zákazníka
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Katedra ekonomiky FPEDaS ŽU
Zaradené: október 2003