Názov: Outsourcing logistiky pod lupou
Autor: podľa zahraničnej literatúry, (kbt)
Zdroj: Logistika 3/2003, str. 10
ISSN: 1211-0957
Anotácia: Článok opisuje základy outsourcingu v podniku. Definuje možnosti implementácie outsourcingu do podnikovej logistiky.
Kľúčové slová: outsourcing, objednávka, podniková logistika, logistické náklady
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Katedra ekonomiky FPEDaS ŽU
Zaradené: október 2003