Vytlačiť
Názov: Logistika v USA a proměny amerického průmyslu
Autor: prof. Ing. Zdeněk Žihla, CSc., doc. Ing. Václav Cempírek, PhD.
Zdroj: Logistika 5/2003, str. 16
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Autori dokumentujú vývoj logistiky v USA za posledné desaťročia a predpoklady pre rozmach logistických procesov.
Kľúčové slová: logistický infraštruktúra, integrovanie riadenie materiálových tokov (Integrated Supply Chain), logistický reťazec, logistické procesy
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Katedra ekonomiky FPEDaS ŽU
Zaradené: október 2003