Názov: Marketingová logistika a distribučné stratégie
Autor: doc. Ing. Milan Jedlička, PhD., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Zdroj: Logistika 5/2003, str. 14
ISSN: 1211-0957
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok sa venuje problémom celkovej distribučnej stratégie firmy od tvorby distribučnej stratégie po kontrolnú činnosť.
Kľúčové slová: distribučný proces, distribučná stratégia, distribučné ciele, distribučný kanál
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Katedra ekonomiky FPEDaS ŽU
Zaradené: október 2003