Vytlačiť
Názov: Integrační role logistiky v řízení podniků
Autor: Ing. Jaroslav Kráľ, CSc., ŽU, FRI
Zdroj: Logistika 6/2003 str. 36
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje problematike stanovenia optimálneho výberu dodávateľského reťazca.
Kľúčové slová: logistické operácie, objednávka, kolaboratívne plánovanie, riadenie podnikových zdrojov (ERP), riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM)
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Katedra ekonomiky FPEDaS ŽU
Zaradené: október 2003