Vytlačiť
Názov: Metóda ABC a jej využitie v logistike podniku
Autor: Ing. Pavel Ceniga
Zdroj: Práce a štúdie Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, strana 29
Vydavateľ: EDIS – vydavateľstvo Žilinskej univerzity
ISBN (ISSN): 80-8070-021-4
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Článok sa zaoberá metódou Activit – based costing (Metóda ABC), ktorá si získala zvýšenú pozornosť ako metóda riešenia problémov lehoty nedostatku nákladov. Správne ceny sú požadované pre úspešný koncept využívajúci konečné cenové analýzy. Článok obsahuje výsledky po zavedení metódy ABC.
Kľúčové slová: Metóda ABC, zdroj, produkt, aktivita
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: november 2003