Názov: Problémy optimalizace logistických řetezců
Autor: prof. Ing. Vladimír Svoboda, CSc., ČVUT, Katedra logistiky a dopravních procesů
Zdroj: Logistika 7-8/2002, str. 27
ISSN: 1211-0957
Anotácia: Autor charakterizuje problémy, ktoré vznikajú keď voľba vhodného dopravného systému, či vhodné logistické technológie závisia na možnostiach predvídania prechodu medzi chaosom a poriadkom.
Kľúčové slová: kongescie, priepustnosť, dopravná sieť, saturačná medza, teória hromadnej obsluhy, logistický reťazec.
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ŽU, KE
Zaradené: november 2003