Názov: Jednoduchý a efektívny systém riadenia zásob
Autor: Ing. Monika Uhrová, Ing. Róbert Debnár, PhD.
Zdroj: Logistika 7-8/2002, str. 39
ISSN: 1211-0957
Anotácia: Autori sa zaoberajú návrhom efektívneho systému riadenia zásob a následne zavedenie do managementu podniku.
Kľúčové slová: riadenie zásob, zásoba, ABC analýza, Ishikawov diagram
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ŽU, KE
Zaradené: november 2003