Vytlačiť
Názov: Ukazatelé nákladovosti nákupu a jejich význam pro řízení podniku
Autor: Dr. Ing. Xenie Lukoszová, Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava
Zdroj: Logistika 3/2002, str. 24
ISSN: 1211-0957
Anotácia: Autor definuje jednotlivé ukazovatele pri riadení podniku v oblasti nákladov spojených s logistickými činnosťami. Rozoberá jednotlivé nákupné náklady podľa štruktúry ich vzniku.
Kľúčové slová: nákupné náklady, logistické náklady, náklady na skladovanie, doba obratu zásob, náklady deficitu zásob, poistná zásoba
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ŽU, KE
Zaradené: november 2003