Vytlačiť
Názov: Skrytý potenciál reverzní logistiky
Autor: Ing. Radoslav Škapa, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita v Brne
Zdroj: Logistika 3/2002, str. 38
ISSN: 1211-0957
Anotácia: Článok sa zaoberá často nedocenenou problematikou reverznej logistiky, teda inými slovami logistiky v chápaní spätných tokov. Definuje reverzný tok ako doplnok klasického hodnotového reťazca v logistike.
Kľúčové slová: logistika, logistický reťazec, reverzná logistika, green logistics, logistické náklady
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ŽU, KE
Zaradené: november 2003