Názov: Jak postupovat při outsourcingu logistiky
Autor: podľa zahraničnej literatúry (kbt)
Zdroj: Logistika 1/2002, str. 11
ISSN: 1211-0957
Anotácia: Článok sa zaoberá kvalitou logistických procesov, ako významným činiteľom pre úspešnosť podniku. V článku je definovaný systém zavedenia outsourcingu v logistických procesoch.
Kľúčové slová: outsourcing, logistické procesy, logistické náklady, logistický partner
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ŽU, KE
Zaradené: november 2003