Vytlačiť
Názov: Logistická podpora konkurencieschopných podnikových procesov u priemyslových výrobcov v Zlínskom kraji
Autor: Ing. Roman Bobák, PhD.
Zdroj: Logisticko-distribučné systémy – zborník referátov, strana 25
Vydavateľ: Technická univerzita vo Zvolene
ISBN: 80-228-1240-4
Jazyk: Český
Anotácia: Príspevok prezentuje výsledky čiastkovej úlohy Logistická podpora konkurencieschopných podnikových procesov českých priemyslových výrobcov. Je zameraný na vymedzenie poňatia konkurencieschopnosti podniku, faktorov jeho zvyšovania, výrobného a logistického systému a logistickej podpory konkurencieschopných podnikových procesov u priemyslových výrobcov.
Kľúčové slová: Logistika, konkurencieschopnosť, priemyslový výrobca, kraj Zlín
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: december 2003