Vytlačiť
Názov: Väzby riadenia a rozvoja ľudského potenciálu a podnikovej ekonomiky
Autor: Ing. Martina Blašková, PhD.
Zdroj: Logisticko-distribučné systémy – zborník referátov, strana 20
Vydavateľ: Technická univerzita vo Zvolene
ISBN: 80-228-1240-4
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Článok poukazuje na základné rozdiely medzi vyvinutým ľudským potenciálom a logistikou v podmienkach organizácie. Zvlášť poukazuje na vzťah medzi odbornými oblasťami organizácie a uplatňovaním interného a externého zákazníckeho prístupu. Článok tiež obsahuje časť o špeciálnom osobnostnom profile logistického manažéra.
Kľúčové slová: Riadenie a rozvoj ľudského potenciálu, podniková logistika, zákaznícky prístup
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: december 2003