Vytlačiť
Názov: Vzťah medzi logistikou, dopravou a ekonomikou
Autor: prof. Ing. Jozef Královenský, PhD.
Zdroj: LOADO 2003. Zborník z 2. medzinárodnej konferencie LOGISTIKA & DOPRAVA, str. 101-104
Vydavateľ: Technická univerzita Košice
ISSN: 1451-107X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok definuje logistiku, informuje o úlohe logistiky v ekonomike, zdôrazňuje prínos času a miesta, konkurenčný tlak v globálnej ekonomike v oblasti riadenia logistických procesov preferuje koncepciu celkových nákladov.
Kľúčové slová: Logistika, ekonomika, konkurencia, globálna ekonomika, logistické procesy, celkové náklady.
Spracoval: doc. Ing. Marián Šulgan, PhD., KCMD, Žilinská univerzita v Žiline
Zaradené: december 2003