Názov: Vojenská logistika v medzinárodných misiach
Autor: Doc. Ing. Václav Cempírek, PhD., Ing. Andrea Seidlová
Zdroj: Zborník z 5. vedecko-logistickej konferencie s medzinárodnou účasťou LOGVD – 2002,
strana 17
Vydavateľ: Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
ISBN: 80-88829-74-7
Jazyk: Český
Anotácia: Článok oboznamuje so zásobovaním vojenských jednotiek umiestnených na území iných štátov. Zásobovanie tu predstavuje logistický reťazec, ktorý dynamicky prepája požiadavky jednotky s dodávateľskými subjektami umiestnenými v Českej republike.
Kľúčové slová: Zásobovanie, vojenská logistika
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: december 2003