Vytlačiť
Názov: Informácia o doprave v logistických systémoch
Autor: Šulgan Marián
Zdroj: Horizonty dopravy č. 1/2002, ročník X. Výskumný ústav dopravy v Žiline, s. 27 – 29.
ISBN: 1210-0978
Jazyk: slovenský
Anotácia: Doprava z pohľadu riadenia obehových procesov je už prekonaná, preto je sledovaná vo všetkých jej úrovniach, t.j. z pohľadu logistiky a maximalizácie efektívnosti obehových procesov. Na to bol vytvorený riadiaci systém, ktorý optimalizuje celkový efekt obehového procesu, tzv. logistický systém.
Kľúčové slová: dopravný systém, logistický systém, prepravný trh
Spracoval: Pavol Kráľ ,Ing., Katedra ekonomiky, Žilinská univerzita
Zaradené: január 2004