Vytlačiť
Názov: Dokonalé služby – cieľ logistických systémov
Autor: Doc. Ing. Marie Jurová, CSc.
Zdroj: Logisticko-distribučné systémy – zborník referátov, strana 100
Vydavateľ: Technická univerzita vo Zvolene
ISBN: 80-228-1240-4
Jazyk: český
Anotácia: Článok je založený na výsledkoch skúmania situácie firiem na južnej Morave. Dnešní zákazníci a spotrebitelia stanovujú konštantnú výšku požiadaviek na kvalitu servisu poskytnutého im od ich dodávateľov. Ako naznačuje trend, logistické výsledky, ktoré nezahŕňajú marketingové stratégie obchodov, musia mať vyššie priority. Tento jav bol hlavnou príčinou pre definovanie podmienok na perfektné dodanie a na budovanie hodnoty poskytovanej zákazníkovi.
Kľúčové slová: Perfektné dodanie, hodnota poskytovaná zákazníkovi, logistický servis
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: január 2004