Vytlačiť
Názov: Logistika a skupinová technológia
Autor: Ing. Štefan Gregorička; Ing. Radoslav Valovič
Zdroj: Logisticko-distribučné systémy – zborník referátov, strana 81
Vydavateľ: Technická univerzita vo Zvolene
ISBN: 80-228-1240-4
Jazyk: slovenský
Anotácia: Rozmach logistiky a jej metód spôsobil veľký boom v oblasti výroby a služieb. Začalo sa vo veľkom hovoriť o optimalizácií, efektívnosti, uspokojení potrieb zákazníka a samozrejme aj o znižovaní nákladov. Sledujú sa aj tie najmenšie kroky a hľadajú sa možné miesta, kde by sa niečo dalo vylepšiť, optimalizovať. Vo výrobe na pomoc prichádza skupinová technológia, ktorá za sebou prináša sprehľadnenie a usporiadanie výroby, minimalizovanie neproduktívneho času a zlepšenie kontinuity materiálového toku, efektívnejšie využívanie výrobných kapacít, znižovanie zásob rozpracovaných výrobkov, a ďalšie pozitívne efekty, ktoré v súčasnom konkurenčnom prostredí nemusia byť až také zanedbateľné.
Kľúčové slová: Logistika, skupinová technológia, výroba, kódovanie, triedenie, klasifikácia, podobnosť
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: január 2004