Vytlačiť
Názov: Uplatnenie železničnej nákladnej dopravy v logistickom systéme
Autor: Ing. Jozef Gašparík; Ing. Pavol Meško
Zdroj: Logisticko-distribučné systémy – zborník referátov, strana 75
Vydavateľ: Technická univerzita vo Zvolene
ISBN: 80-228-1240-4
Jazyk: slovenský
Anotácia: Cieľom článku je predstaviť úlohu dopravy v logistike a niektoré aspekty podieľajúce sa na nákladnej železničnej doprave v logistickom reťazci. Železničné spoločnosti musia zvážiť výhody železničnej dopravy a prispôsobiť ich požiadavkám zákazníkov.
Kľúčové slová: Logistický systém, logistický reťazec, kvalita prepravy, železničný dopravný podnik
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: január 2004