Názov: Medzinárodné zasielateľské dokumenty a formuláre
Autor: JUDr. Ing. Radek Novák, CSc.
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 11/2002; str. 16, 12-13/2002; str. 19
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok poskytuje v prvej časti prehľad o dokumentoch a formulároch používaných v zasielateľstve, ktoré autor rozdelil do dvoch časti: medzinárodné zjednotené dokumenty FIATA a medzinárodne zavedené formuláre FIATA. V ostatnej časti príspevku uvedeného v čísle 11 autor podrobne rozoberá dokument FIATA FCR, jeho použitie a vypĺňanie. V čísle 12-13 autor rozoberá doklady FIATA FWR, FIATA FWB, FIATA FFI, FIATA SDT a neutrálny letecký náložný list AWB.
Kľúčové slová: FIATA, FCR, dokumenty
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2004