Názov: Realizácia INCOTERMS 2000 v doprave
Autor: JUDr. Miroslav Šubert
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 4/2002; str. 21 - 5/2002; str. 16,17 - 6/2002; str. 18 – 7/2002; str. 15,16 – 8/2002; str. 18 – 9/2002; str. 18 – 10/2002; str. 18 – 11/2002; str. 19 – 12-13/2002; str. 21 – 14/2002; str. 18 – 15-16/2002; str. 22 – 17/2002; str. 17 – 18/2002; str.20 – 19/2002; str. 17
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok v čísle 4 rozoberá podmienky používania dodacích doložiek INCOTERMS 2000 pričom popisuje zmeny, ktoré prináša nové znenie doložiek. Ďalej autor rozoberá možnosti uplatňovania iných dodacích doložiek a prechod nebezpečenstva a nákladov z predávajúceho na kupujúceho. V čísle 5 sú rozobraté možnosti zmeny prepravnej zmluvy, balenie tovaru a jeho kontrola. Autor sa v tejto časti venuje aj elektronickej výmene dát ako náhrady za vystavovanie prepravných dokladov. V ostatnej časti príspevku a v pokračovaní v čísle 6 a 7 autor rozoberá pripomienky k jednotlivým doložkám. Čísla 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 a 19 ďalej pojednávajú o udeľovaní dopravného príkazu, postavení dopravcu a jeho funkcie a zvláštnosti jednotlivých odvetví v medzinárodnej doprave.
Kľúčové slová: dodacie doložky, Incoterms,
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2004