Vytlačiť
Názov: Úroveň logistických služeb v ČR
Autor: Ing. Josef Chvojka, manažér projektu LOGISTIKA 2001
Zdroj: Logistika 3/2002, str. 28
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s.
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Článok dokumentuje úroveň poskytovania logistických služieb najvýznamnejších poskytovateľov v Českej republike za rok 2000. Príspevok rozoberá štúdiu „Poskytovatelé logistických služeb“ Českou Obchodnou Kanceláriou, s.r.o., ktorá má s prieskumom logistického trhu bohaté skúsenosti.
Kľúčové slová: logistika, logistické poradenstvo, manipulačná technika, colné služby, zákaznícke portfólium, prieskum trhu
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ŽU, KE
Zaradené: február 2004