Názov: Logistika pro elektromotory
Autor: František Špičák
Zdroj: Logistika 6/1999, 29-31.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s.
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Rýchla premena závodu Siemens Elektromotory, s.r.o. sa dotkla celej štruktúry závodu, od zmeny samotnej výroby, cez zmeny technológií, zlepšenie pracovného prostredia, vybavenie jednotlivých pracovísk, po zavedení nového riadiaceho systému následné vybudovanie útvaru logistika. Príspevok definuje jednotlivé kroky vedúce k reštrukturalizácií podniku.
Kľúčové slová: technológia, logistika, riadiace procesy, skladovanie, zásoby, riadenie zásob, informačný systém, SAP R/3, servis
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Žilinská univerzita, Katedra ekonomiky
Zaradené: marec 2004