Vytlačiť
Názov: K problematice realizace ECR
Autor: Ing. Jiří Kubát, CSc.
Zdroj: Logistika 5/1999, 9-10.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s.
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Koncept hospodárnej reakcie na správanie sa zákazníkov ECR (Efficient Consumer Response) je stále predmetom diskusií v odbornej literatúre, ale aj v praxi. Príspevok uvádza základné pravidla pre zavádzanie ECR a odhad možných budúcich dôsledkov tejto stratégie v národnom hospodárstve.
Kľúčové slová: ECR, zákazník, procesy, spokojnosť zákazníkov, riadenie kategórií (Category Management), EDI
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Žilinská univerzita, Katedra ekonomiky
Zaradené: marec 2004