Vytlačiť
Názov: Informácie a informačné systémy vo vojenskej logistike niektorých armád NATO
Autor: pplk. Doc. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.
Vydavateľ: Zborník zo 4. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou- LOGVD 2001, FŠI, Žilina, 2001. str. 7-10
ISBN: 80-88829-66-6
Jazyk: slovensky
Anotácia: Zvyšovanie bezpečnosti informácií a informačných systémov je dlhodobou záležitosťou. Štruktúr, ktoré existujú dlhodobo majú vytvorené komplexné informačné systémy. Celý proces plánovania, tvorby, používania a hodnotenia týchto informačných systémov je dlhodobo vyhodnocovaný. Zber, spracovanie a distribúcia informácií je v logistických úlohách veľmi dôležitou súčasťou riešení. Z pohľadu našej armády a jej logistickej podpory je žiaduce vytvoriť funkčný model armádnej štruktúry, ktorý bude v platnosti dlhšie časové obdobie a prinesie tak možnosť implementácie vhodných informačných systémov.
Kľúčové slová: bezpečnosť, armáda, logistika, informačný systém, logistické zabezpečenie, krízový manažment, krízové riadenie
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Žilinská univerzita, Katedra ekonomiky
Zaradené: marec 2004