Vytlačiť
Názov: Znižovanie nárokov na logistické zabezpečenie riadením spoľahlivosti výzbroje, techniky a materiálu
Autor: doc. Ing. Alexej Chovanec, PhD.
Vydavateľ: Zborník z 3. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou-LOGVD 2000, FŠI, Žilina, 2000. str. 40-46.
Jazyk: slovenský
ISBN: 80-88829-60-7
Anotácia: Na vojenskú techniku sú kladené vysoké nároky. Okrem konštrukčných taktických a technických požiadaviek je to aj aby bola schopná plniť požadované funkcie efektívne, bez porúch, s minimálnymi nárokmi na údržbu a pri minimálnych požiadavkách na logistické zabezpečenie. Obecný účel logistiky ozbrojených síl je disponovať potrebnými silami a prostriedkami logistického zabezpečenia vždy v požadovanom množstve, v danom okamihu na správnom mieste s vynaložením primeraných prostriedkov.
Kľúčové slová: logistika, ozbrojené sily, logistické zabezpečenie, účelové riadenie, náklady, dopravné náklady
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Žilinská univerzita, Katedra ekonomiky
Zaradené: marec 2004