Vytlačiť
Názov: Prepojenie logistiky s podnikovou stratégiou
Autor: Ing. Zdenka Vančíková; Ing. Eva Poliačiková
Zdroj: Logisticko-distribučné systémy – zborník referátov, strana 208
Vydavateľ: Technická univerzita vo Zvolene
ISBN: 80-228-1240-4
Jazyk: slovenský
Anotácia: Logistika predstavuje nielen systémové myslenie, ale aj „novú organizáciu“, pričom kladie dôraz na integráciu čiastkových procesov a na globálny pohľad s cieľom optimalizácie všetkých súvisiacich procesov. Bezprostredne na to môžeme hovoriť o analógii v porovnaní s definíciou riadenia, ktorého hlavná úloha je kontrola všetkých produkčných a distribučných procesov.
Kľúčové slová: Logistika, logistický prístup, podniková stratégia, logistický reťazec, systémové myslenie, zákazník, zisk, efektivita, optimalizácia, ľudské zdroje, controlling
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: marec 2004