Vytlačiť
Názov: Transformácia logisticko-distribučných procesov vo veľkoobchodnej spoločnosti
Autor: Ing. Vlastimil Zeman; Ing Roman Zámečník, PhD
Zdroj: Logisticko-distribučné systémy – zborník referátov, strana 214
Vydavateľ: Technická univerzita vo Zvolene
ISBN: 80-228-1240-4
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá rozvojov a riadením logisticko-distribučných procesov v podniku, ktorý sa zaoberá veľkoobchodom aj maloobchodom. Cieľom článku je popísať priebeh distribučných procesov v monitorovanom podniku a navrhnúť ako systém ukazovateľov distribučnej logistiky, ktoré vyhovujú špecifickým potrebám podniku.
Kľúčové slová: Logistika, logistický controlling, logistické náklady, logisticko-distribučný systém
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: marec 2004