Názov: Business reengineering.
Autor: Ivo Drahotský
Zdroj: Logistika a procesy jejich řízení,str.58
ISBN: 80-7226-521-0
Jazyk: český
Anotácia: Dôležitými východiskami pre dosiahnutie cieľov dopravných podnikov (v osobnej i nákladnej doprave) sú orientácie na zákazníka a na procesy a inteligentné využitie najnovších informačných technológií kompetentnými členmi podniku. Jednotlivé procesy je možné členiť podľa určitých kritérií, pričom úlohou procesného managmentu je uspokojenie potrieb zákazníkov(interných a externých).Všetky podniky by sa však mali koncentrovať len na niekoľko málo hlavných procesov (napr. ponuku novej dopravnej služby, integrovaný dopravný systém, ponuku komplexných logistických služieb).
Kľúčové slová: procesný managment, hlavné a pomocné procesy, stratégia, štruktúra procesov, orientácia na zákazníka.
Spracoval: Ing.Ivan Kollár, Colspedia s.r.o. Žilina
Zaradené: apríl 2004