Vytlačiť
Názov: Armádna logistika – boj starého s novým
Autor: Martin Petruf
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 127 – 129.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok pojednáva o nutnosti Slovenska zhodnotiť svoj vojenský logistický potenciál a prispôsobiť ho novej filozofii podpory tak, aby bolo schopné logisticky zabezpečovať vlastné ozbrojené sily, ale aj mnohonárodné sily, ktoré môžu prechodne operovať mimo štátneho územia Slovenska.
Kľúčové slová: logistický model, zásobovacie systémy, mnohofunkčné logistické jednotky,
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2004