Vytlačiť
Názov: Strategické aspekty logistiky v riadení podnikov
Autor: Jaroslav Kráľ
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 93 – 97.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Logistika sa stala jedným z významných nástrojov úspešného riadenia podnikov (logistické riadenie). Príspevok je venovaný definovaniu dodávateľského reťazca, hlavným transakciám, primárnym funkciám ktoré iniciujú vznik reťazca, základným pravidlám a princípom trhovej orientácie. Identifikuje hlavné výzvy, prekážky a príčiny zlyhania podnikov v súčasných trhových podmienkach.
Kľúčové slová: logistické riadenie, materiálové a tovarové toky, dodávateľský reťazec, pridaná hodnota,
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2004