Vytlačiť
Názov: Logistická strategie v řízení podniku
Autor: Marie Jurova
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 72 – 75.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok hľadá odpoveď na otázku, ako ovplyvniť podnikanie a budúcu činnosť manažérov logistiky podniku a zvíťaziť nad konkurenciou prostredníctvom informačnej revolúcie na všetkých pracoviskách. Popisuje riadenie logistického reťazca ako metódu pre zlepšenie služieb zákazníkom. V súčasnej etape rozvoja spoločnosti by sa logistický reťazec mal stať súčasťou stratégie firmy, pôsobiacej v zmysle substitúcie hmotných procesov za informačné procesy.
Kľúčové slová: logistická stratégia, logistický reťazec, riadenie logistického reťazca, stratégia logistického reťazca
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2004