Vytlačiť
Názov: Realizácia logistickej stratégie.
Autor: Douglas M.Lambert
Zdroj: Logistika , str.548
Vydavateľ: COMPUTER PRESS, PRAHA
ISBN: 80-7226-221-1
Jazyk: český
Anotácia: Aj keď logistike ako samostatnej podnikovej funkcii sa začala venovať sústavná pozornosť až v priebehu posledných 40. rokov, bolo za túto dobu dosiahnutých mnoho pozoruhodných výsledkov. Pôvodne transakčne orientovaná operatívna funkcia podniku sa premenila na procesne orientovanú funkciu strategického významu .Logistický profesionáli nemali doposiaľ nikdy takú veľkú príležitosť zapojiť sa do vytvárania celopodnikových stratégií a prispievať významnou mierou k úspechu organizácie .
Kľúčové slová: informačné systémy, trendy strategického plánovacieho procesu, logistický plán, poslanie podniku.
Spracoval: Ing .Ivan Kollár ,Colspedia s.r.o. Žilina
Zaradené: máj 2004