Názov: Flottenverjüngung nach neuem Prinzip. (Obnova autoparku na novom princípe).
Autor: Ulrich Burghath, Vorsitzender der Gescheftsführung.
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 1/2004, s. 12.
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: 30 úplne nových nákladných automobilov od f. Daimler-Chrysler s typovým označením Actros 1841 LNRA nedávno uviedla do prevádzky firma E.H.H. Automobile-Logistics. Od objednávky v lete do vyskladnenia nákladné vozidlá prekonali niektoré zmeny a boli vybavené variabilnými dopravnými nadstavbami Metago od KTT (Kässbohrer Transport Technik). Investícia spočíva v prvom rade na princípe „Narastajúce kapacity vyrobia narastajúce náklady". Týmto zpôsobom je vozidlový park nákladných automobilov v E.H.H. plynule obnovovaný.
Kľúčové slová: autopark, automobilová logistika, zákaznické centrum, obsluha, investícia.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: máj 2004