Názov: Globálne aspekty zákazníckeho servisu
Autor: Douglas M.Lambert
Zdroj: Logistika , str.68
Vydavateľ: COMPUTER PRESS, PRAHA
ISBN: 80-7226-221-1
Jazyk: český
Anotácia: V globálnej perspektíve sa zákaznícky servis zameriava skôr na hľadanie obecných a spoločenských požiadaviek trhu, než na segmentovanie trhu a prispôsobovanie služieb rozdielnemu charakteru a požiadavkám. Služby poskytované v určitom teritóriu by mali čo najviac odpovedať požiadavkám a očakávaniam miestnych zákazníkov. Dosiahnutie vysokej úrovne zákazníckeho servisu naviac môže znemožňovať napr. miestna hustota prevádzky, úroveň infraštruktúry a komunikácii, alebo časové rozdiely. Úroveň a kvalita zákazníckeho servisu, ktoré firma dosahuje, možno často zvýšiť niektorými aktivitami :
- preskúmaním potrieb zákazníkov
- nastavením takých hladín služieb, ktoré rešpektujú vzájomné väzby medzi prímami a výdavkami
- využitím najmodernejšej technológie v systéme vybavovania objednávok
- meraním a hodnotením výkonu jednotlivých logistických aktivít.
Úspech podniku sa dnes nezakladá výhradne na jeho schopnosti predať svoje produkty. Podmienkou úspechu je poskytovanie služieb, ktoré predávajú hodnotu a ktoré môžu byť zdrojom odlíšenia podniku.
Kľúčové slová: zákaznícky servis, logistické systémy, efektívna stratégia, informačné technológie.
Spracoval: Ing. Ivan Kollár, Colspedia s.r.o., Žilina
Zaradené: máj 2004