Vytlačiť
Názov: Investície do logistickej siete
Autor: red
Zdroj: Doprava a cesty, dvojmesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave 2/2004, str. 46
Vydavateľ: BertelsmannSpringer CZ, s.r.o.
ISBN: 1212-3277
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá rastúce nároky klientov na prepravu, ktoré vedú k sofistikovanejším riešeniam. Autor poukazuje na to, že v oblasti prepravy tovaru a logistiky bude vždy dopyt po všetkých druhoch dopravy a popisuje uplatnenie jednotlivých druhov v súčasnosti. Neustále rastúce nároky zákazníkov spôsobujú narastajúce investície do logistických sieti, ktoré sú rozobrané v ostatnej časti príspevku.
Kľúčové slová: logistické siete
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2004