Vytlačiť
Názov: Logistika sa musí vyvíjať
Autor: Branislav Belorid
Zdroj: Doprava a cesty, dvojmesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave 2/2004, str. 44 - 45
Vydavateľ: BertelsmannSpringer CZ, s.r.o.
ISBN: 1212-3277
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor rozoberá požiadavku dynamicky sa rozvíjajúcich trhov – pružnú a inovatívnu logistiku, ktorá umožňuje zabezpečiť dlhodobý úspech. Príspevok popisuje zmeny, ktoré nastanú vstupom 10 krajín do EÚ v preprave tovaru zabezpečovaného najmä cestnou dopravou, sociálne rozdiely a pod. Rozširujúce sa logistické siete majú za následok aj investície smerujúce na východ ako napr. spoločnost PSA Peugeot Citroën, Philips Electronics, Hyundai a pod. V ostatnej časti autor rozoberá outsourcing.
Kľúčové slová: logistické siete, outsourcing
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2004