Vytlačiť
Názov: Ekonomické plánovaní údržby pomocí metod umělé inteligence
Autor: Jaroslav Teda
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 177 – 180.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: český
Anotácia: Význam informácií v ekonomickom riadení a technickej praxi neustále narastá a dostupnosť informácií sa stáva dôležitým zdrojom úspechu firiem. Príspevok načrtá problematiku zlepšovania ekonomického plánovania údržby pomocou najnovších metód umelej inteligencie. Popisuje podstatu neurónových sieti, genetických algoritmov a štyri logicky súvisiace časti modelu ekonomického plánovania údržby: technologické, personálne, materiálové plánovanie a ekonomické prognózovanie. V závere autor prezentuje program konštrukčný kusovník, ako vhodný model optimalizácie delenia materiálu v tvare tyčí.
Kľúčové slová: informácie, program konštrukčný kusovník, neurónové siete, genetické algoritmy, ekonomické plánovanie údržby
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2004