Vytlačiť
Názov: Logistika a nové systémy riadenia v podmienkach Matadoru
Autor: Ing. Štefan Prekop
Zdroj: Zborník príspevkov z 2. medzinárodnej konferencie Logistika & Doprava - LOADO 2003; 10. – 12. septembra 2003; Vysoké Tatry; str. 156-173
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov; Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií; Technická univerzita v Košiciach
ISBN: 1451-107X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor v príspevku predstavuje logistický model firmy Matador. Popisuje kapacitnú stratégiu firmy, optimalizáciu výstupného skladu a podrobne popisuje plánovanie a organizovanie výroby spoločnosti Matador.
Kľúčové slová: výrobná logistika, plánovanie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004