Vytlačiť
Názov: Vzťah medzi logistikou, dopravou a ekonomikou
Autor: prof. Ing. Jozef Královenský, CSc.
Zdroj: Zborník príspevkov z 2. medzinárodnej konferencie Logistika & Doprava - LOADO 2003; 10. – 12. septembra 2003; Vysoké Tatry; str. 101-104
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov; Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií; Technická univerzita v Košiciach
ISBN: 1451-107X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor popisuje v príspevku uplatnenie logistiky v podmienkach globálneho trhu, globálneho obchodu a taktiež globálnej konkurencie. Definuje funkcie a ciele logistiky a jej úlohu v ekonomike a konkurenčnom tlaku. V ostatná časť príspevku je venovaná koncepcií celkových nákladov.
Kľúčové slová: výrobný proces, recyklácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004