Názov: Význam logistiky vo výrobnom procese
Autor: Ing. Jozef Jurko, PhD.
Zdroj: Zborník príspevkov z 2. medzinárodnej konferencie Logistika & Doprava - LOADO 2003; 10. – 12. septembra 2003; Vysoké Tatry; str. 89-92
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov; Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií; Technická univerzita v Košiciach
ISBN: 1451-107X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá zložky logistiky vo výrobnom procese rozdelené na logistické vstupy a výstupy, riadiace a logistické činnosti, ktoré spolu zastrešuje logistické riadenie. V druhej časti príspevku sú podrobne rozpracované zložky výrobného procesu. Posledná časť príspevku popisuje logistický model výrobného procesu aplikovaný na strojársku výrobu.
Kľúčové slová: výrobný proces,
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004