Názov: Řízení výroby v podmínkaách integrovaných dodavatelských řetězců
Autor: prof. Ing. Ivan Gros, CSc.; doc. Ing. Stanislava Grosová, CSc.
Zdroj: Zborník príspevkov z 2. medzinárodnej konferencie Logistika & Doprava - LOADO 2003; 10. – 12. septembra 2003; Vysoké Tatry; str. 65-69
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov; Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií; Technická univerzita v Košiciach
ISBN: 1451-107X
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok popisuje systém efektívneho riadenia hmotných tokov v prostredí dodávateľských reťazcov, ktorého princíp spočíva v zmene štruktúry materiálových tokov. Autori uvádzajú smery, v ktorých sa dodávateľské reťazce odlišujú od klasických logistických reťazcov a definujú podmienky správneho fungovania dodavateľských reťazcov.
Kľúčové slová: dodavateľský reťazec,
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004