Vytlačiť
Názov: Meranie logistických nákladov
Autor: prof. Ing. Štefan Cisko, CSc.; Ing. Pavel Ceniga
Zdroj: Zborník príspevkov z 2. medzinárodnej konferencie Logistika & Doprava - LOADO 2003; 10. – 12. septembra 2003; Vysoké Tatry; str. 44-46
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov; Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií; Technická univerzita v Košiciach
ISBN: 1451-107X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autori popisujú možnosti získania spoľahlivých informácií v oblasti logistických nákladov, ktoré by umožnili dosiahnuť lepšie rozmiestnenie zdrojov. Autori predstavujú nasledovné koncepcie: koncepcia analýzy celkových logistických nákladov, princípy logistického účtovníctva, koncept Direct product profitability, determinanty nákladov a metódu ABC, pri ktorej autori uvádzajú aj príklad porovnania nákladových položiek podľa tejto metódy a tradičnému poňatiu.
Kľúčové slová: náklady, metóda ABC
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004