Vytlačiť
Názov: Optimalizácia spotreby PHM
Autor:
Vladimír Jurčo
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 4/2006; str. 32
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok upravuje problematiku zníženia spotreby pohonných hmôt úpravou riadiacej jednotky vozidla bez zvýšenia emisných limitov vozidla. V príspevku sú uvedené konkrétne príklady zníženia spotreby na viacerých typoch vozidiel. Súčasťou príspevku je aj obrázok nameraného priebehu výkonu a krútiaceho momentu.
Kľúčové slová: cestná doprava, nafta, pohonné hmoty
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2006