Vytlačiť
Názov: Většina logistických společností zatím s železnicí nepočítá
Autor:
pat
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č. 10/2006, str. 6
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok informuje o výsledkoch prieskumu, ktorý spoločnosť King Sturge uskutočnila na začiatku roka medzi 80 vybratými firmami podnikajúcimi v ČR v oblasti logistiky a skladovania. Cieľom prieskumu bolo získať prehľad o očakávaniach a potrebách firiem v oblasti priemyslových nehnuteľností. Prieskum dal odpovede na otázky, ktoré lokality sú pre budúcnosť logistiky zaujímavé, či firmy uprednostňujú sklady v úplne nových samostatných alebo zrekonštruovaných objektoch, prípadne priestory v priemyslových parkoch, aké sú nároky na rozmery skladov a či je dôležitá vlečka, čiže prepojenie skladu so železničnou sieťou.
Kľúčové slová: logistický prieskum, skladové priestory, parametre skladu
Spracoval: Ing.  Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: apríl 2006